İKAMPÜS UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI

İKAMPÜS AKILLI OKULUM WEB ve MOBİL UYGULAMASINI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Web ve Mobil uygulamamızı ziyaret etmekle ve/veya kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız, burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer aşağıda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen uygulamamızı kullanmayınız. Aksi halde uygulamayı etkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1. Taraflar

 • İşbu kullanım koşulları, Esentepe Mh. Akademiyolu Sk. Teknoloji Geliştirme Bölgesi No. 10 D/206 Serdivan, Sakarya adresinde kayıtlı Caz Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Advancity” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) ile Şirketimiz tarafından oluşturulan ikampüs web ve mobil uygulamasını (“Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Uygulama’dan yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Şirketimiz ve Üye birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.


2. Amaç

 • Uygulama, Şirketimizin sektör lideri misyonu çerçevesinde okul yönetim sistemini potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.
 • İşbu kullanım koşulları ile, Uygulama’nın kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir.


3. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler

 • iKAMPÜS Akıllı Okulum Okul Yönetim Sistemleri alt yapısı Advancity tarafından müşterisi olan eğitim kurumlarının kullanıma sunulmaktadır. Uygulama’da sunulan hizmetler, müşteri ve potansiyel müşterilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
 • Kullanıcıların veya Müşterilerin okul yönetim sistemi hakkında bilgi almak gibi amaçlarla Şirketimiz ile paylaştığı bilgiler, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur.
 • Advancity tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 • Şirketimiz, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 • Advancity, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Uygulama’da hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde Advancity’nin gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Uygulama’yı kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici (örneğin sahtekarlık yoluyla para isteyen ya da birini taklit eden), yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.
 • Kullanıcı, Uygulama’da bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler gibi Uygulama’da yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Advancity tarafından kullanıcılara sunulan Uygulama arayüzünün, Advancity ürün ve yenilikleri, okul yönetim sistemi ve e-öğrenme ve yeni projeler hakkında bilgi alma gibi amaçlar dışında bir amaçla kullanılması veya ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Uygulama’daki unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Advancity’nin uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Uygulama’nın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Uygulama’nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Uygulama’ya erişim sağlanmaya çalışılması, Uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Uygulama’nın ve/veya Uygulama’daki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Advancity’nin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 • Kullanıcıların Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, İkampüs Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama’ya ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, İkampüs Uygulaması’nda başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.
 • İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Advancity, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.


4. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

 • Yasaların izin verdiği ölçüde ve Advancity işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Advancity, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır. Advancity, Uygulama’ya erişim ve Uygulama vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
 • Advancity Uygulama’nın teknik altyapısını sağlamak  ile yükümlüdür. Uygulama’da yer alan tüm bilgi, veri ve belgelerin hukuki ve yasal sorumluluğu veri sorumlusu olan Müşteri’ye aittir. Advancity veri sorumlusu olan Müşteri’nin verdiği yetkiye dayanarak kendisine Müşteri tarafından verilen talimatlar çerçevesinden kişisel verileri işleyebilir. Advancity, Uygulama’nın kullanımından kaynaklanacak hukuki durumlarda, hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Online Ödeme sayfalarında (Kantin, Kurs, Faaliyet Katılım Bedeli, Eğitim Ücreti vb. ödemelerinde) talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Web veya Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Web ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında şifreli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 • Advancity tarafından web ve mobil uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Müşterinin adına kullanımına sunulan Web ve Mobil uygulamaya girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


5. Fikri Mülkiyet

 • Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Advancity’ye aittir. İkampüs Uygulaması’nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya İkampüs Uygulaması’ndan faydalanmanın ötesinde kullanılması, İkampüs Uygulaması dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Advancity nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Sona Erme

 • Bu Kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Uygulama’yı kullanmayı her zaman durdurabilir. Advancity, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Uygulama’ya erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeğini / edemeyeceğini kabul etmektedir. Advancity yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirtilen üçüncü şahıslara verebilir.  Kullanıcı bu sebeple Advancity’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.


7. Uyuşmazlıklar

 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Advancity talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.


8. Mücbir Sebepler

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Advancity’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Advancity’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Advancity’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.


9. Yürürlük ve Kabul

 • İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.